جنگلهای بارانی ونزوئلا


جنگلهای بارانی ونزوئلا


img/daneshnameh_up/3/30/jbvenezoela.jpg
آبشار آنجل ونزوئلا
آبشارهای آنجل در جنوب شرقی ونزوئلا در ناحیه ای قرار دارد که فرسایش خاک ، مناظر متفاوتی از قله های تخت و هموار را بوجود آورده است . کوهها توسط جنگلهای انبوه پوشیده شده اند ، و زیستگاه گیاهان و حیواناتی می باشند که در هیچ نقطه دیگری از جهان یافت نمی شوند.

تعداد بازدید ها: 12924