جنایات سفیانی


پیامبر اکرم فرمود:« سفیانی پس از تسلط بر شام و سرکوب دیگر قیام های آن منطقه، دو سپاه، یکی به سوی عراق (مشرق) و دیگری مدینه ، اعزام می کند. سپاه اعزامی سفیانی به عراق در بابل نزدیک شهر ملعون (یعنی بغداد) مستقر می شوند. آنها بیش از سه هزار نفر را قتل عام می کنند، به بیش از 100 زن تجاوز می کنند و 300 تن از بنی عباس را می کشند.»
و در جایی دیگر فرمود:« سپاه سفیانی اطراف کوفه را خراب می کنند.»

جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود:«سفیانی سپاهی به کوفه می فرستد. آنها گروهی از شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به قتل می رسانند و به دار می آویزند.»
و در جایی دیگر فرمود:« سفیانی و یارانش هیچ هدفی جز نابودی آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم و پیروانش ندارند.»


منابع:

  • بحار الانوار 52 / 186 حدیث 11
  • بحار الانوار 52 / 222 حدیث 87
  • بحار الانوار 52 / 186
  • بحار الانوار 52 / 222 حدیث 87


مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 16496