جدا شدن اهل حق از اهل باطل قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام


عجلان ابی صالح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود :
«دنیا به آخر نمی‌رسد مگر اینکه منادی‌ای از آسمان ندا بدهد « ای اهل الحقّ! به یک سو و ای اهل باطل به یک سو بروید!» پس اهل حق از اهل باطل و اهل باطل از اهل حق جدا می‌شوند.»

راوی از امام پرسید:« آیا پس از آن دوباره با هم مخلوط می‌شوند؟»

امام علیه السلام فرمود: « هرگز! خداوند در قرآن می فرماید « ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب» ــ آل عمران: 179ــ (خدا بر آن نیست که مؤمنان را به حالی که شما اکنون دارید، وا بگذارد، بلکه سرانجام روزی ناپاکان را از پاکان جدا خواهد کرد.)»

در روایت دیگری، جابر جعفی از امام باقر علیه السلام پرسید:« فرج شما چه موقع خواهد بود؟»

امام پاسخ داد:« دور است! دور است! فرج ما به وقوع نخواهد پیوست تا غربال شوید، سپس دوباره غربال شوید، و باز غربال شوید تا همه ناخالصان بروند و خالصان بمانند.»

منابع : بحارالانوار، ج 52،ص 222،حدیث 86

مراجعه شود به:

جداشدن مومنان از کافران


تعداد بازدید ها: 3210