جحفه


جُحفه در 189 کیلومتری شمال غربی مکه و 22 کیلومتری شرق شهرک رابغ واقع و میقات اهل شام و سرزمینهای دیگری بوده که از این مسیر وارد مکه می شده اند. امروزه کسانی که از جده به مکه می آیند در مسجدی که به جُحفه معروف است و به تازگی ساخته شده محرم می شود.

منطقه غدیر خم در نزدیکی جُحفه یعنی 4 کیلومتری آن قرار دارد. جُحفه در گذشته آباد بوده آنرا مَهْیَعََه می خواندند که از آغاز غدیر خم تا ساحل دریای سرخ امتداد داشته و شاید به این دلیل یعنی وسیع بودن این منطقه، نام “ مهیعه“ به خود گرفته باشد. بعدها این مکان توسط سیل تخریب گردید و به همین علّت آنرا جُحفه (یعنی محلی که سیل بر آن دارد شد) نامیدند. زمان آمدن سیل به طور دقیق معلوم نیست، ولی باید تاریخ آن به زمان تبعید عمالیق و بنوعبیل از مدینه مَهیَعه بازگردد که این دو قوم بواسطه سیل یاد شده از بین رفتند.

به هر حال جُحفه پس از آن که خراب شد تا قرن پنجم هجری همچنان در آن اثری از آبادانی دیده می شد، ولی در قرون بعدی به طور کلی ویران گردید در عصر حاضر نیز تنها روستایی جایگزین آن شده است.


تعداد بازدید ها: 15511