جایگاه اهل بیت از زبان پیامبر اکرم


جابربن عبدالله انصاری نقل می کند:
روزی پیامبر خدا با حسن و حسین علیهماالسلام به مسجد رفت، برای مردم خطبه خواند و فرمود:
ای مردم، اینان عترت پیامبر شما و اهل بیت و ذریه و جانشینان اویند.
خداوند به کرامت خویش به آنان شرافت بخشید، سرّ خویش را نزد آنان به ودیعه نهاد و از آنان خواست که از غیب او محافظت نمایند.
سرپرستی بندگانش را به آنان سپرد.
آنان را بر امر پنهانش آگاه ساخت.
.او حکمت خویش را بر آنان القا فرمود.
آنان را بر امر بندگانش ولایت داد و بر خلقش امیر ساخت.
آنان را برای فرو فرستادن وحی خویش برگزید و فرشتگان را به امر آنان گمارد و حکمت و قلمرو خویش را نیز در اختیار آنان گذارد.
آنان را برای سرٌ خود برگزید، نشانه های دین خودش قرار داد و بر بندگانش گواه ساخت
.
اینان پیشوایان هدایت‌یافته و نسل پاک و ذریه نبوی و بزرگان علوی و امت معتدل و کلمه برتر و سروران اهل دنیا هستند.
اینان برای کسانی که به آنها پناه برند، پناه و برای کسانی که به آنها تمسک جویند، سبب نجات هستند.
کسی که آنان را دوست بدارد خوشبخت است و کسی که با آنان دشمنی ورزد بدبخت است.
کسی که پشت سر آنان حرکت کند و پیرو آنان باشد از عذاب خدا در امان است و کسی که از پیروی از آنان سرپیچی کند گمراه خواهد شد و به آرزوهایش دست نخواهد یافت.
آنها مردم را به سوی خدا فرا می‌خوانند و از او سخن می‌گویند و به فرمان او عمل می‌کنند. در خانه‌هایشان وحی و قرآن نازل گشته و جبرئیل به سوی آنان معبوث شده است.

منابع:

  • بحار الانوار، ج 26، ص 258، حدیث 35- مشارق الانوار.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 7839