جایگاه اسرای کربلا در شام


فاطمه، دختر امام حسین علیه السلام، فرمود:
«یزید ما را در مکانی روباز جای داد. آفتاب مستقیم به ما می تابید و پوست تنمان را می‌سوزاند.»

مردم شام وقتی از ستم یزید نسبت به خاندان پیامبر آگاه شدند، او را لعن و نفرین کردند.
یزید با دیدن این خبر، رفتار خود را نسبت به اهل بیت تغییر داد، به طوری که طبری نقل می‌کند که:« یزید لب به غذا نمی‌زد، مگر این که علی بن الحسین را دعوت می‌کرد و او را بر سر سفره اش می نشاند.»

منابع:

  • قصه کربلا، ص 516.
  • امالی شیخ صدوق، مجلس 31، حدیث 4 2
  • تاریخ طبری، ج 5، ص 232

مراجعه شود به:


تعداد بازدید ها: 8787