تیره امرودیان


شرح تیره پیرولاسه – تیره امرودیان
pirolaceae-Pyrolaceae


تیره امرویان از راسته Ericales می باشند که مجموعاً شامل 10 جنس و در حدود 30 تا 40 گونه گیاه است در نیمکره شمالی پراکنده اند و در هیمالیا ، امریکا تا حد نواحی کوهستانی مکزیک ، فرمز و مالا کا گسترش دارند. عموماً گیاهانی علفی و یا کم و بیش چوبی و دارای ظاهر همیشه سبز می باشند برگهای ساده یا فلس مانند (در انواع ساپروفیت) و گلهای منفرد یا مجتمع به صورت سنبله انتهایی مرکب از قطعات 4 یا 5 تایی دارند. گلبرگهای آنها در بعضی انواع ممکن است حالت آزاد داشته باشد. میوه آنها کپسول باسته و محتوی دانه های آلبومن دار است.


تعداد بازدید ها: 6986