تیره اسپارکانیاسه


شرح تیره اسپارکانیاسه
Sparganiaceae


گیاهانی علفی چند ساله ، بدون کرک ، آبزی یا نیمه خشکی زی ، یک پایه ساقه های زیرزمینی (ریزوم) پیوسته بهم، بسیار نازک، ساقه ها راست یا شناور ساده یا در قسمت گل آذین شاخه دار (مشعب) برگهای راست، شناور یا غوطه ور ، خطی ، متناوب متقابل (Distichous) در قاعده غلاف دار، کامل، معمولاً در پائین (نزدیک قاعده) نا و مانند، سه گوشه یا بعضی اوقات در برش عرضی کم و بیش تخت ، معمولاً بلندتر از گل آذین، گلها مجتمع در سرهای کروی مجزا، سرسان های ماده در زیر سرسان های نر، گلپوش دارای (1)-3-6 فلس غشایی قاشقی شکل، گل های نر دارای 1-8 پرچم با میله هایی در قاعده پیوسته، گل های ماده متشکل از 1-2-(3) برچه پیوسته ، خامه منفرد، کلاله مساوی تعداد برچه ها ، تخت ، دائمی میوه سته ناشکوفا با برون بر خشک و اسفنجی.
این تیره یک جنس و گونه Sparganium neglatum در ایران دارد. گیاهی است آبزی که بیشتر در برکه و باتلاق های با آب شیرین می روید و با برگ های سرنیزه ای و گلهای کروی و سفید رنگ خود کاملاً مشخص است.


تعداد بازدید ها: 6213