تیره استرکولیاسه


شرح تیره استرکولیاسه
Sterculiace


گیاهان این تیره به اشکال مختلف علفی، درخت یا درختچه مخصوص مناطق گرم و استوائی کره زمین می باشد از مشخصات آنها دارا بودن مجاری ترشحی عریض از نوع شیزون ، مولد صمغ است که در پوست مغز، ساقه و رگبرگهای برگ آنها پراکندگی دارد.
این گیاهان برگهائی متناوب ، ساده یا مرکب دندانه دار و یا لوبهای مشخص دارند. گلهای آنها نر – ماده یا بر دو نوع نر و ماده ، شامل کاسه مرکب از کاسبرگهای پیوسته به هم و 5 گلبرگ آزاد (گاهی فاقد آن) است. پرچم های آنها به تعداد 5 (گاهی بیشتر) و در بعضی نمونه ها علاوه بر آن دارای پرچم های استامینود Staminode می باشد. میله پرچم های آنها در قاعده به صورت حلقه با غلافی به یکدیگر پیوستگی دارد.میوه آنها مرکب از فولیکولهای واقع در مجاور هم و یا به صورت برچه های پیوسته به هم (شکوفا یا نا شکوفا) و محتوی دانه های آلبومن دار یا فاقد آن است.


تعداد بازدید ها: 6373