تیره استرلیتزیاسه


شرح تیره استرلیتزیاسه
Strelitziaceae


گیاهان این تیره گیاهانی چند ساله و ریزوم دار (دارای ساقه های زیرزمینی) برگهای قاعده ای به هم پیچیده، به شکل ساقه ای راست و کاذب در آمده برگها بیضوی، گل آذین خوشه ای برگه ها کوچک، تخم مرغی، گلها نر- ماده، نا منظم، معمولاً به صورت پانیکول سنبله مانند انتهایی، گلپوش خارجی (کاسه گل) سه تایی و جدا ، گلپوش درونی (جام گل) لوله ای و به پرچم ها چسبیده ، پرچم ها گلبرگ نما دارای رنگ روشن و درخشان پرچم های بارور دارای کیسه گرده ای که نیمی از آن بر روی پرچم دیگر قرار گرفته ، پرچم عقیم پائینی به طرف عقب لوله شده (پیچیده) به شکل لب در می آید.تخمدان زیرین ، سه خانه ای، تمکن محوری، میوه کپسول ، دانه ها گرد (دایره ای) با اندوسپرمی محکم.
این تیره فقط دارای یک جنس بنام گل اختری Canna است که تقریباً 50 تا 60 گونه دارد که در مناطق گرم و مرطوب و شبه گرم و مرطوب آمریکا و آسیا پراکنده اند.
این تیره در ایران دارای یک گونه بنام گل اختری Canna indica است که به عنوان زینتی در سراسر ایران بویژه درتهران و پارکها و حاشیه باغچه ها و برخی اماکن کاشته می شود این گیاه احتمالاً از اروپا به ایران آورده شده است.تعداد بازدید ها: 6729