تکنیک های کشاورزی1- مایاها با ایوان سازی ومسطح کردن دامنه کوهها ، زمین های دائمی کشاورزی ایجاد کردند درحالیکه کشاورزی به شیوه ی بریدن گیاهان جنگلی و سوزاند آنها در سراسر جنگل های استوایی روش مطلوبی بود زیرا لایه ی نازک خاک جنگلی را حاصلخیز میکرد. آنها زمین های باتلاقی راهم به کشتزار تبدیل کردند ، کانالهایی ساختند تا آب باتلاق را بکشد ( زهکشی ) همچنین آنها در فصول بارانی آب باران را برای استفاده در فصول خشک درمنبع ها و آبگیر ها ذخیره میکردند . این تکنیک ها باعث شد که قوم مایا به رفاه و آسایش دست یابد ، حتی در مکانهایی که کشاورزی دشوار بود .


مناطق جغرافیایی :
1.آمریکای شمالی
2.آمریکای مرکزی
3.آمریکای جنوبی
4.جزایر دریای کارائیب
5.ناحیه آند
6.ناحیه آمازون
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان


تعداد بازدید ها: 8107