تکنیک های پیاده سازی راهنمای فایل





تکنیکهای پیاده سازی راهنمای فایل

در این قسمت سه تکنیک برای پیاده سازی راهنمایی ارائه می‌کنیم
img/daneshnameh_up/9/90/compics00144.jpg

  • مدخل حاوی آدرس پلاکهای فایل

در این تکنیک جدولی ایجاد می‌کنیم به گونه‌ ای که در 1، برای هر فایل یک مدخل (و در صورت لزوم بیش از یک ) در نظر گرفته می‌شود . تمام اطلاعات لازم در همین مدخل (ها) ثبت می‌شود.
در فیلد گسترش , شماره مدخل بعدی مربوط به فایل درج می‌شود. (در حالتی که فایل بیش از 16 بلاک داشته باشد)
فیلد تعداد بلاک , تعداد بلاکهای فایل را مشخص می‌کند ,شانزده فیلد انتهای مدخل, حاوی آدرس بلاکهای فایل روی دیسک است .
این تکنیک در سیستمهایی که یک راهنما برای تمام فایلها دارند , به کار می‌رود.


  • مدخل حاوی آدرس بلاک اول

این تکنیک در سیستمهایی استفاده می‌شود که طرح تخصیص ناپیوسته با استفاده از لیستهای پیوندی دارند
در فیلد حاوی شماره اولین بلاک , آدرس اولین بلاک فایل در لیست پیوندی وجود دارد (این تکنیک در سیستم MS- DOS بکار رفته است)


  • حاوی شماره گره I :

در این تکنیک , مدخل ساختار ساده‌ترین دارد . هر فایل , یک گره I دارد
سیستم با استفاده از شماره گر I و نام فایل , اطلاعات فایل را بدست می‌آورد سیستم فایل , ابتدا رهنمای ریشه را پیدا می‌کند. در راهنمای ریشه , نام usr و شماره گر I مربوطه‌اش وجود دارد چون هرگره Iدر آدرس ثابتی قرار دارد .


پیوندهای خارجی


همچنین ببینید



تعداد بازدید ها: 11767