توماس چیپندیل


توماس چیپندیل


توماس چیپندیل (28 مه 1779 – 5 ژوئن 1718) ، طراح و سازنده ی مبل از اتلی (Otley )یورکشیر غربی . او یکی از سه مبل سازان انگلیسی بزرگ قرن هجدهم ، در کنار توماس شراتون و جورج هپل وایت بود . او به لندن رفت و در سال 1754 به عنوان اولین سازنده ی کابینت توانست طرح های خود را در کتابی به نام جنتل من و رئیس کابینت ساز چاپ کند . این کتاب سه بار و در سال های 1754 ، 1755 و 1762 چاپ شد و کپی های زیادی از آن به فروش رسید .

img/daneshnameh_up/8/87/pic7.jpg


چیپندیل برای کار ابتدا با جیمز رانی و سپس با توماس هگ شریک شد . طرح های او در اواسط قرن نوزده بسیار مورد توجه عوام قرار گرفت . سبک کارهای وی با نام خود او شناخته می شد ، چنان که مثلا ً فروشندگان از چیپندیل چینی ، چیپندیل گوتیک و حتی چیپندیل ایرلندی صحبت می کردند !
در میدان منور (Manor )دراتلی یک لوح یادبود برای چیپندیل بنا شده است . مبل چیپندیل همچنان می تواند در هروود هاوس (Harewood House)، نوستل پریوری (Nostell Priory ) و پکستون هاوس (Paxton House) ، در انگلیس یافت شود .

img/daneshnameh_up/2/21/pic8.jpgرجوع شود به :

تعداد بازدید ها: 14710