تهامه


تهامه زمینی است مشهور که سرزمین مکّه متصل به آن می باشد. آن را غور نیز نامیده اند. تهامه سرزمینی است هموار و ساحلی که از سمت شمال از شبه جزیره سینا تا نواحی یمن جنوبی امتداد دارد.
شهرهای مکه، نجران، جدّه، صفا در این منطقه واقع است. به مکه معظمه به همین دلیل، تهامه نیز گفته می شود.

در این سرزمین قبائلی نیز پیش از اسلام زندگی می کردند. درباره رسول خدا نیز در کنار اوصاف قریشی، ابطحی، مکی و مدنی، تهامی نیز ذکر شده است.
کوهی نیز در این ناحیه وجود دارد که به کوه تهامه معروف است.

منابع:
لغت نامه دهخدا

تعداد بازدید ها: 12455