تمرینات عادتیتمرینات عادتی


حرکات مهارتی با پا :

توپ را با پای راست و چپ (قسمت پهن روی پا) به سمت بالا بزنید و با پای دیگر آن را کنترل کنید . اگر بار اول موفق نشدید ، مایوس نشوید و دوباره شروع کنید . با تکرار و تمرین توپ را بهتر کنترل خواهید کرد .

حرکات مهارتی با سر :

سر را به عقب ببرید و سعی کنید توپ را به سمت بالا بزنید . بعد از فرود توپ با استفاده از پیشانی بار دگر به آن ضربه بزنید . اگر حرکات مهارتی برای مسابقه اهمیت زیادی ندارد ، اما لااقل وسیله ای مناسب برای آشنا شدن با توپ و درک آن می باشند . با تمرین یک رشته حرکات مهارتی و کنترلی میان توپ و سطوح مختلف تماس می توانید از آن خوب استفاده کرده و عکس العمل خود را در لحظه مناسب بهتر کنید .

حرکت با توپ درحالت سر به بالا :

این نوع حرکت را بررسی کردیم :

یک تکه کارتن را طوری دور گردن خود جا دهید که پاهایتان را نبینید ، سپس با توپ حرکت کنید . ابتدا سر خود را مرتبا پائین می آورید تا پاهایتان را ببینید . اما این عمل تدریجا کم شده و بدین ترتیب دید شما بهتر خواهد شد .

معنای تمرین خوب این نیست که برنامه جلسات آن مرتبا مشکل تر شود .
تمرینات خود را ساده کنید . هنگامی که بازیکن اصول فوتبال را یاد گرفت ، می تواند موارد تکنیکی جدید را نیز فرا بگیرد و بدین ترتیب به کمک آموخته هایش پیشرفت کند .
هرگز عیب یک فوتبالیست را ندیده نگیرید . اگر کسی خطای بازیکن را به او گوشزد نکند ، این خطر بوجود خواهد آمد که آن مدت زیادی در خاطرش بماند . یک مربی قبل از هر چیز آموزگار خوبی است که باید توجه بیشتری به شاگردان کم استعداد خود کند .تعداد بازدید ها: 18339