تلویزیون چگونه کار می کند؟
روش کار دستگاه تلویزیون


دستگاه تلویزیون سیگنالهای الکترونیکی تولید شده به وسیله دوربین های تلویزیونی و میکروفون ها را دریافت و دوباره به صدا و تصویر تبدیل می کند.آنتن تلویزیون سیگنالهای ارسالی از آنتنهای فرستنده رادریافت می کند و سپس آن رابا سیم به ورودی آنتن درپشت تلویزیون می رساند . هنگامیکه تلویزیون را روشن می کنید سیگنالهای صوت و تصویر از یکدیگر و از موجهای حامل جدا می شوند. صدا به بلندگوهای تلویزیون انتقال می یابد و سیگنال تصویر به لامپ تصویر وارد می شود که آن را به شکل تصویر در صفحه تلویزیون به نمایش می گذارد.

لامپ تصویر


هنگامیکه سیگنال تصویر از سیگنال صوت جدا می شود به سه سیگنال رنگی جداگانه قرمز, آبی و سبز تقسیم می شود. لامپ تصویر تلویزیون این سیگنال های الکتـریکی را روی صفحه به نور تبدیل می کند . لامپی که در اینجا نشـان داده شده است لامپ ماسک سوراخدار می باشد. انواع دیگری هم هستند اما این نوع پر مصرف تر است.
در پشت لـامپ تصـویر سه تفنگ الکترونی وجود دارد که پـرتوهـای الکترون را به سوی صفحه پرتاب می کنند.الکترونها بخشی از اتمها بـه شمار مـی روند. همـه اتمها هسته ای در مرکز دارند که الکترونهایی به دور آن می چرخند .الکترونها بار الکتریکی حمل می کنند. مقدار الکتریسیته ای که از تفنگ می گذرد به قدرت سیگنال اصلی بستگی دارد.
صفحه نمایش درجلوی لامپ تصویر قرار دارد کـه با ذرات یـا نـوارهای باریکی از فسفر پـوشیده شده است . سه نـوع متفـاوت فسفر بـه کار مـی رود . وقتی اشعه الکترون به آنها برخورد می کند یکی به رنگ قرمز , یکی سبز و دیگری به رنگ آبی می درخشند.

پرتو الکترونی قوی باعث می شود تا فسفر بیشتر بدرخشد و پرتو الکترونی ضعیف درخشش کمتـری ایجاد می کند. پـرتوها در یک زمان خاص هر یک به یکی از سه نقطه یا نوار فسفری مـی تابند واز گـوشه بـالا سمـت چپ صفحـه تلویزیونی شروع کرده و به سمت راست و پایین صفحه حرکت می کنند تا این کار را برروی کل صفحه انجام دهند.

در پشت صفحه تلویزیون صفحه ای فلزی با هزاران سوراخ ریز وجود دارد که ماسک سوراخدار نامیده می شود. برای هر سه نقطه فسفری صفحه یک سـوراخ وجود دارد . ماسک به گونه ای قرار گرفته که هر سه اشعه الکترونی فقط می تواند به فسفر مناسب خود بـرخورد کند. یعنی اشعه قرمز به فسفر قرمز و ...

img/daneshnameh_up/a/a0/p2.jpg


تصاویر متحرک


در حالیکه در ظاهر به نظر می رسد تلویزیون تصاویـر متحرک نمایش می دهد، در واقـع مجموعه ای از فریمهای تصاویر ثابت پشت سر هم نمایش داده می شوند. هر تصویری که مغز دریافت می کند یـک دهم ثانیه طول می کشد تا محو شود. به این پدیده دوام دید گویند.
ایستگاه های تلویزیونی برنامه های خود رابه صورت 24 یا 25 فریم تصویر در ثانیه می فرستند تا بینندگان آنها را به صـورت پیـوستـه و حرکات زنده ببینند. فیلمهای سینمایی نیز به روشی مشابه کار می کند و با سرعت 24 فریم در ثانیه نمایش داده می شوند. تصاویر ثابت را می توان در یـک نوار فیلم دید. هر کادر در روی نوار فیلم کمی
با فریم بعدی خود تفاوت دارد.

خطای دید


اگر ازفاصله بسیار نزدیک به صفحه تلویزیون نگاه کنید، می بینید که تصویر ازخطوط افقی زیادی تشکیل شده است. در اروپا و بیشتر قسمتهای دنیا 625 خط و در آمریکا و ژاپن 525 خط وجود دارد . این خطوط از نقاط ریز یا نوارهای فسفر تشکیل شده اند که در واکـنش به سیگنال های فـرستاده شده قرمز , آبی یا سبزمی درخشند . صفحه های تلویزیون معمولا از میلیون ها نقطه تشکیل شده اند.این سـه رنگ در چشم شما باهم ترکیب می شوند و تمام رنگهای واقعی را تولید می کنند. در واقع تصویر نقطه به نقطه ایجاد می شود. نقطه ها به ترتیب درطول یک خط و سپس خط به خط ازبالا
به پایین روشن و خاموش می شوند. این کار آن قدر سریع اتفاق می افتد که به نظرمی رسد نقطه ها روی صفحه همواره روشن اند و بدین ترتیب پیوسته تصویری کامل دیده می شود. این نیز نمونه دیگری از اثر تداوم دید است و باعث می شود تصاویر متحرک دیده شوند.

img/daneshnameh_up/6/6a/p5.jpg


کنترل از راه دور

دستگاه کنترل از راه دور برای تغییر کانال، صدا، رنگ و غیره است .این وسیله دستورات را با استفاده از اشعه مادون قرمز به تلویزیون می فرستد. دستورات رابه شکل رمزهای نوری شبیه به رمزهای مورس به تلویزیون می رسند . قطعه حساس داخل تلویزیون نور مادون قرمز را دریافت کرده و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. سپس قطعه رمزگشا این اطلاعات را به مکان مناسب در تلویزیون می فرستد.

انتخاب یک کانال

هر دستگاه تلویزیون برنامه های گوناگونی را از ایستگاههای پخش مختلف دریافت می کند. موج رادیویی حامل سیگنالهای تلویزیونی به حسب طول موج و بسامد به کانالهای گوناگونی تقسیم می شوند. در هر منطقه، به هر ایستگاه کانال ویژه ای تعلق
می گیرد که بتـوانند با استفاده از بسامد خاص خود سیگنالهایشان را ارسال کنند . فاصله هایی بین کانالها رعایت می شود که آنها با یکدیگر تداخل نکنند . موج رادیویی پس از ورود به دستگاه تلویزیون به یک تنظیم کننده وارد می شوند . تنظیم کننده در هر بار فقط امواج مشخصی را از باند فرکانسی با پهنای بسامد خود عبور می دهد تا بر روی صفحه به نمایش درآیند. البته با چرخاندن این تنظیم کننده می توانید باند مشخص دلخواه خود را از آن عبور دهید و در نتیجه تلویزیون را روی کانال دلخواه تنظیم کنید. هنگامیکه برای اولین بار تلویزیونی را استفاده می کنید باید آن را با بسامدهای محلی برای دریافت کانالهای مختلف تنظیم کنید. معمولا هر کلید برای یک کانال می باشد.

img/daneshnameh_up/c/cb/p7.jpg


منبع

سایت

تعداد بازدید ها: 79217