تلقی قرآن از تاریخ و آینده تاریخ


جنگ خیر و شر

به نظر قرآن مجید از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر میان گروه اهل حق و گروه اهل باطل؛ میان گروهی از طراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و پیروان مؤمن آنها و گروهی از طراز نمرود و فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم برپا بوده است.

هر فرعونی موسائی در برابر خود داشته است (لکل فرعون موسی) و به تعبیر مولوی همواره دو پرچم یکی سپید و دیگری سیاه در جهان افراشته است.

در این نبردها و ستیزها گاهی حق و گاهی باطل پیروز بوده است ولی البته این پیروزیها و شکستها بستگی به یک سلسله عوامل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی داشته است.
اما به تعبیر قرآن در آینده تاریخ این توازن و برابری به نفع خیر تغییر خواهد کرد و در نهایت این نیروی خیر است که بر شر غلبه می کند.

« و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»


منبع:قیام و انقلاب مهدی؛مرتضی مطهری

تعداد بازدید ها: 9806