تقوای مسلم بن عقیل


مسلم فردی بسیار باتقوا بود. علاوه بر اعتمادی که امام حسین علیه السلام به او داشت، می‌توان به بدهی او در کوفه اشاره کرد. او در مدتی که در کوفه بود، حاضر نشد از کسی پول بگیرد و هفتصد درهم قرض کرد. آن‌گاه در وقت شهادت، وصیت کرد بدهی او را با فروختن شمشیر و دیگر وسایلش بپردازند.

منابع:

  • حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص 187.
  • الفتوح، ج 5، ص 57.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5195