تقاضا
تعریف

تمایل، توانایی و خواست یک فرد برای خرید یک کالا یا خدمت را تقاضا می نامند. تمایل به خودی خود نشان دهنده تقاضا نیست، زیرا علاوه بر آن مصرف کننده باید وجه لازم یا توانایی تحصیل وجه برای تبدیل تمایل خویش به تقاضا را داشته باشد.

تقاضای یک خریدار برای یک کالای معین عبارتست از جدولی از مقادیر مختلف آن کالا که فرد در یک زمان معین و به قیمت های مختلف حاضر به خرید آن است. اصطلاح تقاضا نشان دهنده ی کل جدول امکانات است و نه یک نقطه آن جدول. این اصطلاح مبین یک مفهوم لحظه ای است، و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رابطه میان قیمت و مقدار درخواستی کالا را بیان می کند. با افزودن مقادیر تقاضا هر مصرف کننده در سطح قیمت های مختلف، جدول تقاضای تمام مصرف کنندگان با تقاضای بازار به دست می آید. یکی از ویژگی های اساسی تقاضای فرد یا بازار آن است که با افزایش قیمت از مقدار تقاضا کاسته و با کاهش قیمت بر میزان آن افزوده می شود. و همیشه این رابطه معکوس وجود دارد. دلایل این رابطه معکوس عبارتند از:
  1. کاهش قیمت خریداران جدیدی را وارد بازار می کند.
  2. هر کاهش قیمت ممکن است خریداران کالای مزبور را به خرید بیشتر ترغیب کند، زیرا همواره با ارزانتر شدن این کالا نسبت به کالاهای دیگر تمایل به جایگزینی آن با دیگر کالاها پدید می آید.
  3. با کاهش قیمت، درآمد واقعی افزایش می یابد و به همان نسبت نیز مصرف تمام کالاها توسط فرد رو به افزایش می گذارد.

تعیین کننده ها

تعیین کننده های اصلی سطح تقاضا در بازار عبارتند از:
  • سلیقه ها و ترجیح مصرف کنندگان
  • در آمدهای پولی مصرف کنندگان، قیمت های دیگر کالاهای مرتبط (کالاهای جانشین)
  • انتظارات مصرف کننده در خصوص قیمت ها و درآمدهای آتی
  • و تعداد مصرف کنندگان در بازار.
هر تغییری در این عوامل، موجب تغییر تقاضا می شود.

همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 31096