تشخیص مومن و کافر


امام علی علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود:« بدانید که پس از قیام دجال، آن حادثه بزرگ و فراگیر اتفاق می افتد.»
سئوال شد:« آن حادثه چیست؟»
امام فرمود:« خارج شدن موجودی از زمین، از کنار کوه صفا که عصای موسی علیه السلام و انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام را به همراه دارد. او این انگشتر را بر صورت هر مؤمنی بگذارد بر چهره اش این عبارت نقش می‌بندد:« این مؤمن حقیقی است!» و بر چهره کافری بنهد بر چهره اش نوشته می شود:«این کافر حقیقی است!»
در این هنگام هر مؤمنی فریاد می زند:«ای وای بر تو، ای کافر!»
و کافر می گوید:« خوشا به حال تو ای مومن! کاش امروز مانند تو بودم تا رستگار می شدم.»
آن گاه آن موجود سرش را بلند می‌کند. به قدرت خدا همه موجودات جهان از مغرب تا مشرق، از طلوع صبح تا غروب آفتاب، او را می بینند. در این هنگام است که دیگر توبه‌ای پذیرفته نمی شود و عملی به سوی آسمان بالا نمی رود.»

منابع :
بحار الانوار 52 / 194 حدیث 26


تعداد بازدید ها: 9183