ترک اولی درانبیای الهی علیهم السلام


بنا بر اعتقاد مذهب شیعه، انبیای الهی از همه گناهان، چه کبیره، چه صغیره و نیز از همه خطاها و اشتباه‌ها دور هستند. عصمت در انبیای الهی در محدوده دریافت، حفظ و ابلاغ وحی خلاصه نمی‌شود، بلکه محدوه‌ای بسیار وسیع‌تر دارد.
با این حال، شیعیان ترک اولی را بر انبیاء روا می‌دانند و معتقدند خدشه‌ای به معصومیت پیامبران وارد نمی‌کنند. «ترک اولی» یعنی کاری که معصیت و خطا نیست، ولی انجام ندادنش برای پیامبران بهتر است.
همه‌ی آنچه در قرآن به عنوان کارهای ناپسند انبیای الهی ذکر شده، از جمله داستان میوه درخت ممنوعه که حضرت آدم از آن تناول کرد در زمره‌ی ترک اولی هستند، بنا به اعتقاد شیعیان گناه محسوب نمی‌شوند.

منابع:
المیزان، ج 2، ص 138، ص 475،/ ج 5، ص 80/ ج 11، ص 178.


تعداد بازدید ها: 16354