ترموپریودیسم


ترموپریودسیم

اختلاف دمای شب و روز را ترموپریودسیم نامند که روی کمیت و کیفیت بسیاری از گیاهان تاثیر می گذارد. در مناطق کویری و حاشیه کویر که اختلاف درجه حرارت شب و روز زیاد است، نسبت فتوسنتزی که گیاهان در روز انجام می دهند به تنفس کند گیاه که هنگام شب صورت می گیرد خیلی زیاد است و مواد ذخیره ای گیاه به همان نسبت بیشتر است سویا ، گوجه فرنگی، خربزه ، هندوانه و طالبی از جمله گیاهانی هستند که نسبت به ترموپریودسیم حساس هستند و کمیت کیفیت آنها زمانی که بیشتر خواهدشد که اختلاف دمای شب و روز در منطقه کشت آنها وجود داشت باشد در حالیکه هویج و چمن واکنشی به آن نشان نداده و کرفس در محیط هایی که حرارت یکنواخت باشد محصل بهتر می دهد.
بطور کلی گیاهان مناطق معتدله در فصول مختلف به دمای معینی نیازمند هستند در زمستان به سرما و در بهار و پائیز به دمای ملایم و در تابستان به گرما احتیاج دارند و براین اساس گیاهان به دو گروه سرمازی (Cold season crops) و گرمازی (Warm season crops) تقسیم می شوند.گیاهان سرمازی برای اینکه بتوانند تولید گل ومیوه کنند و دوره رویش خود را به پایان برسانند باید یک دوره سرما را بگذارنند. این گیاهان بدون گذراند دوره سرما، بارور نمی شوند این گیاهان روز بلند بوده و صفر بیولوژیکی آنها حدود 5-2 درجه بوده و می توانند دمای کمتر از (2-) درجه را تحمل کنند مانند گندم پائیزه و چغندر قند سرما علاوه بر تسریع در گل کردن برای جوانه زدن گیاهان سرمازی نیز مفید است و برای اینکه بذر گیاهان سرمازی بهتر جوانه بزند یباید مدتی را در سرما بسر برد گیاهان گرمازی ، سرما را نمی توانند تحمل کنند و در دمای کمتر از دو درجه ممکن است آسیب ببینند. این گیاهان معمولاً روز کوتاه بوده وصفر بیولوژیکی آنها حدود 15- 10 درجه سانتی گراد است.


تعداد بازدید ها: 13562