تحریم شنیدن آیات قرآن


سران قریش پس از ناکامی در همه نقشه ها در جلوگیری از گسترش اسلام، تصمیم گرفتند که مردم را از استماع قرآن باز دارند. زیرا مردم به محض اینکه آیات الهی را می شنیدند جذب آن شده و دگرگون می شدند.

برای اینکه نقشه آنها کاملا عملی شود، جاسوسانی را در تمام نقاط مکه گماردند تا زائران خانه خدا را که به منظور داد و ستد وارد مکه می شدند، از تماس با محمد باز دارند و آنان را از شنیدن قرآن منع کنند.

قریش اعلامیه ای هم منتشر ساخت و در آن هر کس را که با محمد دیدار کند و یا به قرآن گوش فرا دهد، مجرم شناخت. اما کم کم این نقشه هم کارکرد خود را از دست داد و به دست فراموشی سپرده شد.

منابع: فروغ ابدیت، ج 1، ص 332.


تعداد بازدید ها: 11533