تجسمی از آتشفشان در زیر دریا


تصویر

تئوری آزمایش

گاهی با وسایل بسیار ساده که در منزل دارید، می‌توانید پدیده های عظیم طبیعی را در مقیاس کوچک بازسازی کنید و مشاهده کنید و برای دیگران هم به نمایش بگذارید. با وسایل خیلی ساده و ابتدایی ، می‌توانید نمایشی از آتشفشان و دهانه آن ترتیب داده و دوستانتان را به تعجب وادارید. قسمتی از وسایل این آزمایش ، حتما باید قبل از نمایش و دور از چشم تماشاچیان تهیه و کارگذاشته شود و قسمت بعدی آزمایش که پیش تماشاچی‌ها انجام می‌یابد، عبارت از پر کردن بقیه ظرف با آب است که در این موقع ، یک دود قرمز در مقابل چشمان حیرت‌زده حاضران بلند شده، در آب پخش می‌گردد.

هدف ازمایش

بازسازی یک آتشفشان زیر دریایی با استفاده از تفاوت وزن مخصوص دو مایع.

وسایل آزمایش

  • یک ظرف استوانه‌ای بزرگ شیشه‌ای
  • یک بطری کوچک با یک چوب پنبه
  • الکل قرمز
  • شن
  • موم

تصویر

شرح آزمایش

ابتدا یک ظرف استوانه‌ای بزرگ شیشه‌ای فراهم کنید. سپس یک بطری کوچک معمولی انتخاب کرده و یک سوراخ کوچک در چوب پنبه آن ایجاد نمایید. این بطری کوچک را از الکل قرمز کاملا پر کنید و سرپوش سوراخدار را در جای خود فرو برید و این بطری را از ته ، بکمک خمیر چسبنده‌ ای مانند موم ، در وسط ظرف بلوری محکم سازید. حال دور آن مقداری شن و ماسه و خرده سنگ و نظایر آن بریزید، به شرطیکه این مواد قبلا با آب زیاد شسته شده و عاری از خاک و سایر مواد باشد.

حالا می‌توانید در مقابل چشم حاضرین ، فقط یکی دو لیتر آب روی آن بریزید تا آتشفشان به آرامی شروع به فوران کند.

نتیجه آزمایش

دلیل این کار خیلی ساده است: وزن مخصوص یا چگالی الکل قرمز کمتر از آب است و می‌خواهد بالاتر از آب قرار گیرد. نظیر این آزمایش را که در حقیقت عکس آن است می‌توانید با شیر انجام دهید. یعنی بطری را با شیر پر کرده و سپس ، وارونه روی آب بگیرید، بطوری که فقط گردنه اش در آب باشد. رشته باریک و سفید شیر به آرامی به خاطر بیشتر بودن وزن مخصوص شیر در ته آب پخش می‌شود.

تعداد بازدید ها: 12601