تاریخچه صنایع داروسازی جهان


در این بخش به تاریچه معروفترین کارخانجات تولید دارو در جهان و سیر تحولات آنها از ابتدا تا کنون می پردازیم. شرکت هایی که مورد بررسی قرار دادیم از این قرارند.

الای لیلی

گلاسکو ولکام

بایر

بوهرینگر اینگلهایم

بریستول مایرز سکوئیبتعداد بازدید ها: 23297