بیعت سید حسنی با امام مهدی علیه السلام


پس از آن که حضرت مهدی علیه السلام سپاه سفیانی را شکست داد و کوفه را فتح کرد، « حسنی » در نخستین جمعه، پس از برگزاری نماز جمعه به حضور امام شرفیاب می شود و با آن حضرت بیعت می‌کند.

امام باقر علیه السلام فرمود: حضرت مهدی علیه السلام وارد مسجد کوفه می‌شود و بر فراز منبر خطبه می‌خواند، ولی مردم از شدت گریه نمی‌فهمند چه می‌گوید. و این، تفسیر سخن پیامبر صلی الله علیه و آله است که می‌فرماید: گویا حسنی و حسینی را می‌بینم که حسنی قیام را رهبری می‌کند تا به حسینی تحویل دهد و با او بیعت می‌کنند.

احتمالاً حسنی فرمانده نیروهای خراسان و پرچم‌های سیاه است که در مسیر حرکت امام علیه‌السلام از مدینه به کوفه به آن حضرت پیوسته است و نیروهای او در پیروزی امام علیه‌السلام در نبرد با نیروهای سفیانی نقش مهمی ایفا می کنند.

و اکنون پس از پیروزی و ورود به کوفه با امام علیه‌السلام بیعت می کند و قیام را به امام علیه‌السلام تحویل می دهد.


تعداد بازدید ها: 9400