بیعت رضوان


آخرین نماینده‌ای که پیامبر پس از استقرار در منطقه‌ی حدیبیه برای مذاکره با قریش اعزام کرد، عثمان بن عفان بود. پس از آنکه عثمان وارد مکه شد و پیام رسول خدا را رساند، قریش از خروج او از مکه جلوگیری کرد و چون مدتی گذشت و عثمان نیامد، اصحاب پیامبر به شدت نگران شدند و شایعه کشته شدن عثمان قوت گرفت.

پیامبر به یارانش فرمود:« از اینجا نمی‌روم تا کار را یکسره کنم.» و تصمیم گرفت بیعت خود را با مسلمانان تجدید کند.
آنگاه زیر سایه درختی نشست و تمام یاران او دست وی را به عنوان بیعت و پیمان وفاداری فشردند و قسم یاد کردند که تا آخرین نفس از اسلام دفاع کنند. این همان بیعت رضوان است که خداوند در قرآن کریم سوره فتح آیه 18 می فرماید:
« همانا خداوند از مؤمنانی که زیر درخت با تو پیمان می‌بستند، خشنود شد و از وفاداری و خلوص آنها آگاه گردید. به همین جهت برای آنان آرامش روحی فرو فرستاد و به عنوان پاداش، پیروزی نزدیکی بر آنان ارزانی داشت.» ‏

منابع:

  • سیره ابن هشام،ج3، ص330
  • فروغ ابدیت، ج2، ص588

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 17197