بهیار
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی در یک واحد بهداشتی و درمانی در فعالیتهای پرستاری همکاری داشته و همچنین ممکن است در زایمانهای طبیعی زنان باردار کمک نموده و از مادران و نوزادان مراقبت نمایند.نمونه وظایف

 • مراقبت از بیمار(سرپایی و بستری) در مراکز بهداشتی و درمانی تحت نظارت سرپرست مربوط.
 • آماده نمودن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی و تهیه پرونده بیمار.
 • دریافت داروهای تجویز شده و خوراندن آن به بیمار طبق دستور پزشک.
 • کمک در پذیرش بیمار طبق خط مشی بیمارستان، مراکز پزشکی تحت نظارت سرپرست مسئول.
 • انجام انواع تزریقات، سرم و واکسن، پانسمان، درجه گذاری، گرفتن نمونه ادرار، مدفوع و خلط برای آزمایش طبق دستور پزشک.
 • مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش و پاکیزگی کلیه لوازم بیماران.
 • نظافت و ضدعفونی لوازم و وسایل مورد نیاز بخش.
 • شرکت در انجام زایمانهای طبیعی و مراقبت از نوزادان و مادران.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
 • بیمارستانها
 • مراکز بهداشتی و درمانی
 • سازمان بهزیستی کشور
 • قوه قضائیه
 • سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
 • سازمان پزشکی قانونی کشور
 • بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
 • بنیاد مصتضعفان و جانبازان (بخش جانبازان و مراکز درمانی)
اشتغال یابند.


شرایط احراز

 • گواهینامه دیپلم بهیاری.
 • گواهینامه دوره اول متوسطه و طی دوره حداقل دو ساله بهیاری یا گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و طی دوره یکساله بهیاری و یا گواهینامه پایان تحصیلان دوره کامل متوسطه در رشته مددیار پزشکی با طی دوره حداقل دو ماهه کارآموزی.

تعداد بازدید ها: 29125