بنی هاشم در کربلا


در روز عاشورا یاران امام حسین علیه السلام یکی پس از دیگری به محضر آن امام می‌رسیدند، برای مبارزه با دشمن اجازه می گرفتند و پس از مبارزه ای جانفشانانه به شهادت می رسیدند. و سرانجام جز بنی هاشم (مردان خاندان امام) کسی برای دفاع باقی نماند.
نام عده ای از بنی هاشم که در کربلا حضور داشتند به شرح زیر است:

از خاندان عقیل بن ابیطالب:
1- عبدالله بن مسلم بن عقیل
2- محمد بن مسلم بن عقیل
3- جعفر بن عقیل
4- عبدالرحمن بن عقیل
5- عبدالله بن عقیل
6- محمد بن ابی سعید بن عقیل

از خاندان جعفر بن ابیطالب:
1- عون بن عبدالله بن جعفر
2- محمد بن عبدالله بن جعفر
3- عبید الله بن عبدالله بن جعفر
4- قاسم بن محمد بن جعفر

از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام:
1- قاسم بن حسن
2- ابوبکر بن حسن
3- عبیدالله بن عبدالله بن حسن
4- حسن بن حسن

از فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام:
1- عبدالله بن علی
2- عثمان بن علی
3- جعفر بن علی
4- ابوبکر بن علی
5- محمد بن علی
6- عباس الاصغر
7- عباس بن علی
8- محمد بن عباس بن علی

و از فرزندان امام حسین علیه السلام:
1- علی بن الحسین (علی اکبر) علیه السلام
2- عبدالله بن الحسین (علی اصغر) علیه السلام


منابع:

  • قصه کربلا، ص 330

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 22901