بلادر


کاشو نام درختی است که در آب و هوای استوایی رشد کرده و دانه ( مغز) کاشو و سیبهای کاشو تولید می کند. این گیاه ، بومی منطقه شمال شرق برزیل است که در آنجا این گیاه را Cajuیا Cajueiro که نام پرتغالی آن است می نامند.

میوه درخت کاشو یک مغز کوچک و زبر به شکل دستکش مشت زنی است . کاشوها بخصوص درون پوسته های سبز تیره خود دارای ماده سمی هستند که باید قبل از خوردن آنها را جدا کرد. کاشوهای به اصطلاح خام که به ندرت در مغازه های مواد غذایی وجود دارند پخته می شوند ولی بو داده نمی شوند.

مغز کاشو یکی از اجزای رایج درغذاهای آسیایی می باشد مانند " خوراک مرغ با کاشو". همچنین آنها را می توان آسیاب کرد و ماده ای مانند کره بادام زمینی تهیه کرد. کاشو دارای مقدار زیادی روغن است و این روغنها برای ایجاد چربی بیشتر به تعداد دیگری روغنهای گیاهی افزوده می شوند .

درخت کاشو علاوه بر میوه ، سیب کاشو هم تولید می کند ( یک میوه کاذب که شکلی شبیه بیضی یا گلابی مانند دارد که بیرون دمگل مغز کاشو بوجود می آید). سیب کاشو رسیده به رنگ زرد یا قرمز و اندازه آن تقریباً همانند آلو یا گلابی است( 11-5 سانتیمتر). کاربرد آن به سبب گوشت آبدار اما اسیدی آن می باشد که می تواند خام خورده شده یا از آن مربا ، ترشی هندی یا نوشیدنیهای گوناگون تهیه کرد. بر حسب رسومات محلی یا آب آنرا تقطیر کرده و عصاره آنرا می گیرند و یا به تقطیر شده آن شکر افزوده و بعنوان نوشیدنی نشاط بخشی مصرف می کنند. اما سیبهای کاشو دارای مازوی زیادی بوده و بسیار فاسد شدنی هستند. به همین علت آنها را پس از خارج کردن مغز کاشو، دور می اندازند.
درختان کاشو که در اصل از برزیل تا پرتقال گسترش دارند امروزه در تمامی مناطقی که دارای آب و هوای گرم و مرطوب هستند یافت می شوند.


تعداد بازدید ها: 16537