بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن


علی بن ابراهیم آیه دهم سوره عنکبوت را این گونه تفسیر می کند: «و اذا جاء هم نصر من ربّک »؛ «هنگامی که از سوی خدا برای شما پیروزی بیاید. » یعنی امام زمان (علیه السلام) «لیقو لنّ انا کنّا معکم اولیس الله باعلم با فی صدور العالمین؛ می گویند ما هم با شما بودیم، آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است آگاه تر نیست ؟! »

منابع: بحارالانوار، ج 51، ص48، حدیث 12 ---------- تفسیر علی بن ابراهیم

مراجعه شود به:

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - آل عمران : 140

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - الحدید : 17

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - اللیل

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - توبه : 33

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - حج : 41

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - حضرت علی علیه السلام

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - عنکبوت :10

بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - نور : 24

بشارت به حکومت مهدی «ع » در قرآن -ص : 86-88


تعداد بازدید ها: 7760