برنامه نویسی


img/daneshnameh_up/c/c4/comp_1.jpg

برنامه نویسی کامپیوتر (که اغلب به اختصار برنامه نویسی یا کدنویسی نامیده می شود) فرایند نوشتن، تست، اشکال زدایی / عیب یابی و نگهداری کد منبع برنامه های کامپیوتری است. این کد منبع در زبان برنامه نویسی نوشته شده است. کد ممکن است اصلاح کد موجود و یا چیزی کاملا جدید باشد. هدف از برنامه نویسی ایجاد برنامه ای است که رفتار مشخصی را که مورد نظر است را نمایش دهد (سفارشی نمودن). فرایند نوشتن کد منبع اغلب نیاز به مهارت در موضوعات مختلف ، از جمله آگاهی از دامنه کاربرد ، الگوریتم های تخصصی و منطق صوری است.پیوندهای خارجی


http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_programming


تعداد بازدید ها: 34480