برتری امام علی بر سه پیامبر اولوالعزم


روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در میان گروهی از یارانش فرمود:« اکنون کسی به شما را نشان می‌دهم که علم حضرت آدم، فهم حضرت نوح و حکمت حضرت ابراهیم را داراست.»
پس از این سخن رسول خدا، ناگهان علی علیه السلام از در وارد شد.
ابوبکر گفت:« ای رسول خدا، مردی را با سه پیامبر خدا قیاس کردی؟ بَه بَه و آفرین بر این مرد! نامش را بگو تا او را بشناسیم، ای رسول خدا؟»
پیامبر فرمود:« ای ابوبکر، او را نمی شناسی؟»
ابوبکر گفت:« خداوند و رسولش آگاه ترند.»
پیامبر فرمود:« او همین کسی است که وارد شد: ابوالحسن، علی بن ابی طالب.»
ابوبکر گفت:« آفرین، آفرین بر تو، ای ابوالحسن! مانند تو در عالم یافت نمی‌شود.»

منابع:

  • بحارالانوار، ج 39، ص 39، حدیث 10 ------- کشف الغمه.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 12485