باغ گیاه شناسی


باغ گیاه شناسی
Botanic Garden


باغ گیاه شناسی یا باغ بوتانیک( Botanic Garden) به مکانی اطلاق می شود که نباتات مختلف را در آن جمع آوری نموده و بطور طبیعی از آنها نگهداری می نمایند به عبارت دیگر باغی از کلکسیون زنده گیاهان می باشد.
باغ گیاه شناسی برای مطالعاتی نظیر :
(1) شناسایی گیاهان
(2) چگونگی تکثیر نباتات
(3) خواص اکولوژیکی گیاهان استفاده می شود. یک باغ گیاه شناسی معمولاً دارای قسمتهای مختلفی از جمله : هورتوریوم – گلخانه – فیتوترون - هرباریوم
1- هورتوریوم در هورتوریوم گیاهان یک واحد رده بندی (جنس یا خانواده ها) مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند و نشریات مربوط به این موضوع (مونوگراف) انتشار می یابند. یکی از معروفترین هورتوریوم های جهان در دانشگاه کرنل شهرایتاکا در ایالت نیویورک پایه گذاری شده و هدف این موسسه رفع اشکالات کشت کاران جهان در مورد گیاهان مززرعی می باشد که با آن برخورد می نمایند و تمام تحقیقات این موسسه بصورت نشریاتی منتشر می گردد.
2- گلخانه در یک باغ گیاه شناسی وجود یک گلخانه لازم و ضروری می باشد. زیرا گیاهانی که در باغ گیاه شناسی نگهداری می ردند چون تماماً به یک نوع آب و هوا سازگار نیستند بنابراین آن عده از گیاهان که به سرما حساس می باشند و یا احتیاج به رطوبت بیشتری دارند در گلخانه نگهداری می شوند.
3- هنتیوترون عبارتست از آزمایشگاه مجهزی که شرایط فیزیکو شیمیایی گیاهانی که در آن می رویند قابل کنترل است.

4-هرباریوم

تعداد بازدید ها: 22027