اینترنت نامه

این بخش از خانه ادبیات همین طور که از اسمش پیداست حاصل گشت و گذار در اینترنت است. ذکر این نکته -اگر چه واضح است- ضروری است که آدرس سایت یا نام افراد در این جا ذکر نمی شود. دوستان علاقه مند می توانند با جستجو در اینترنت منابع این آثار را بیایند.


عصیان

( الف لام میم )
و کودک خسته و گرسنه در آغوش مادر می آرامد
....و خواب خــــــدا می بیند
( حا میم )
و مادر زیر سنگ ریزه های عدالت
...پرچم سفید در دست دارد
( طا ها )
و پدر دستانش را آویزان از طناب خشم
....روی گردن یارانش می بیند

ع.ش.ق

سفر باید کرد
دو قدم مانده تا قاف....
ع ، ش !!!

آزادی

پرنده.
شلیک
سقوط
...آزادی


هشت

بر صندلی ها موریانه زده‌ی زندگی نشسته ام
و حساب می کنم...
هشت ساعت خندیده ام...
هشت ساعت گریسته ام ٫
وهشت ساعت خوابیده ام !
و روی تاریخ عمر٫ امروز را خط می زنم !

بروز شده در تاریخ 5/5/1385
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تعداد بازدید ها: 7839