اوژیت


اوژیت (Augite)
(CaMg(Si2O6
سیستم تبلورمونوکلینیک
رده بندیسیلیکات
رخکامل- مطابق با سطح (110)
جلاشیشه ای
شکستگیصدفی - نامنظم
شفافیتغیرشفاف - نیمه شفاف
تنوع سختیرد
خاصیت مغناطیسیندارد
اشکال ظاهریبلوری - آگرگات توده ای - دانه ای
اشباع شده
ترکیب شیمیایی متغیر با ادخال های هم شکل پایدار
Ag , Fe و گاهی Ti, Na جزئی
رنگ کانیسیاه - سبز تیره - قهوه ای سیاه
رنگ اثر خطخاکستری-سبز
تفاوت با کانی های مشابهفرم بلوری - زاویه رخ - اوژیت 90 و
آمفیبول 120
تشابه کانی شناسیآمفیبول
پاراژنز آمفیبول - اولیوین
منشا تشکیلماگمایی بازیک - دگرگونی
شکل بلورهامنشوری - قرصی شکل - ماکله
محل پیدایشایتالیا

ریشه لغوی

نام اوژیت از کلمه یونانی Auge به معنی جلا اقتباس شده است (به واسطه منظره سطوح کلیواژ آن) و در سال 1792 یکی از دانشمندان () کلیه بلورهای تیره رنگ سنگهای بازالتی را به این نام خوانده است.

img/daneshnameh_up/2/24/Augite.jpg

دید کلی

اوژیت جز پیروکسنها است و در سیستم منو کلینیک متبلور می شود. عنصر تیتان در اوژیت نسبتا کم و مقدار TiO2 در تیتانوژیت غالبا بین 3 تا 6 درصد است. کرم یکی از عناصر کم مقدار و مهم اوژیتهای غنی از منیزیم می باشد و بر عکس عنصر منگنز در اوژیتهای دارای آهن زیاد مشاهده می گردد. از یونهای قلیایی موجود در اوژیت مخصوصا سدیم را می توان نام برد و مقدار Na2O این کانی معمولا بین 5/. تا 8/0 درصد تغییر می نماید.

مشخصات اوژیت

رنگ اوژیت متغیر و ممکن است قهوه ای روشن، قهوه ای، قهوه ای مایل به ارغوانی، سبز یا سیاه باشد و جلای آن شیشه ای است. انواع امفاسیت و فاسائیت به رنگهای سبز روشن تا سبز تیره دیده می شود. سختی اوژیت 5 تا 6 وزن مخصوص آن بین 96/2 تا 52/3 تغییر می نماید.

تجزیه اوژیت

مواد حاصل از تجزیه اوژیت متنوع و از همه بیشتر اورالیت است. طبق نظریه وینشل اورالیت نوعی هورنبلاند ثانوی است که از یک بلور یا اجتماعی از بلورهای منشوری کوچک تشکیل شده و جانشین بلورهای پیروکسن میگردد. این تجزیه معمولا از اطراف یا امتداد کلیواژهای کانی اولیه شروع شده و در داخل آن پیشروی می نماید. بعضی از مولفین معتقدند که اورالیت نوعی آمفیبول ترمولیت-اکتینولیت است که به واسطه تجزیه هیدروترمال به وجود می آید.
]
تعداد بازدید ها: 26488