اهل بیت، برگزیدگان خدا


امام صادق علیه السلام می‌فرمود:
پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود:« یا علی، خداوند نظری به دنیا انداخت و مرا بر مردان عالم برگزید. آن گاه برای مرتبه دوم نظری افکند و تو را برگزید، سپس برای بار سوم نظری افکند و فاطمه را بر زنان عالم برگزید. آن گاه برای مرتبه چهارم نظری افکند و حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین علیهم السلام را برگزید.»

مراجعه شود به:
غایت آفرینش

منابع: بحار الانوار، ج 40، ص 36، حدیث 70 - امالی ابن الشیخ، ص 50


تعداد بازدید ها: 4674