امام علی علیه السلام و حکم زنای غیر محصنه


در زمان حکومت عمر مردی متأهل که در منی زندگی می کرد، در مدینه مرتکب زنا شد و عمر دستور داد که او را سنگسار کنند.
امام علی علیه السلام فرمود:« نیازی به سنگسار او نیست، زیرا او در مدینه در کنار همسرش نبوده است؛ پس زنای او زنای محصنه نیست و فقط باید بر او حد جاری کرد.»
عمر با شنیدن این حکم گفت:« خداوند مرا در مشکلی که ابوالحسن در آن نیست، زنده نگه ندارد.»

منابع:

  • بحارالانوار، ج40، ص 226 -------- مناقب

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 17317