امام زمان علیه السلام در قرآن - مریم : 19


« حتی اذا رأوا مایوعدون امّاالعذاب الساعة فسیعلمون من شرّ مکاناً و اضعف جنداً» (مریم 19: 75)

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: مقصود از« حتی اذا رأوا ما یوعدون» قیام قائم علیه السلام است و آن« الساعه» است. پس در آن روز، آنچه را که از جانب خدا به وسیله قائم علیه السلام نازل می گردد. خواهند فهمید، و آن تفسیر« من هو شرّ مکاناَ» است. یعنی نزد قائم علیه السلام« و اضعف جنداً »« حتی اذا رأوا ما یوعدون» (جنّ 72: 24 )؛ (این کار شکنی کفّار همچنان ادامه می یابد.) تا آن جا را به آن ها وعده داده شده ببینند.»

علی بن ابراهیم می گوید: « مقصود قائم علیه السلام و امیر مؤمنان علیه السلام است. ».« فسیعلمون من اضعف ناصراً و اقلّ عدداً؛ آن گاه می دانند چه کسی یاورش ضعیف تر و جمعیتش کم تر است. »

منابع: بحارالانوار، ج51،‌ ص 63 حدیث 64 --------- کافی

مراجعه شود به:

امام زمان علیه السلام در قرآن


تعداد بازدید ها: 7507