امام زمان علیه السلام در قرآن - صف : 8


«یریدون لیطفئوا نورالله با فواههم و الله متّم نوره » (صف: 8 )؛ آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولی خدا نور خود را کامل می کند. »

علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه می گوید: «به وسیله قائم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم خداوند نورش را کامل می گرداند، هنگامی که او را بیرون می آورد تا بر همه ادیان پیروزش گرداند و غیر از خدا پرستیده نگردد؛ و این معنای این حدیث است که می فرماید: «خداوند زمین را از عدل و داد پر می کند، همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است. »

مراجعه شود به:

امام زمان علیه السلام در قرآن


تعداد بازدید ها: 6138