امام زمان علیه السلام در قرآن - المدثر : 74


« فاذا نقر فی الناقور» (المدثر: 74: 8 )؛ هنگامی که در صور دمیده شود.»

از امام صادق علیه السلام درباره این آیه سوال شد.

امام علیه السلام در پاسخ فرمود: « در میان ما امام علیه السلام غایبی وجود دارد. پس هنگامی که خداوند ظهورش را اراده کند، نکته ای بر قلبش وارد می کند آن گاه امام زمان علیه السلام ظهور می کند و به امر خدا قیام می نماید. »

منابع :

بحار الانوار 51 / 57 حدیث 49 ----------- غیبه النعمانی

مراجعه شود به:

امام زمان علیه السلام در قرآن


تعداد بازدید ها: 7167