امام حسین علیه السلام و سازماندهی سپاه در روز عاشورا


سپیده‌دم روز عاشورا امام حسین علیه السلام با یاران خویش نماز صبح گزارد و صفوف جنگی آنها را سازمان بخشید: زهیر بن قین را برای سمت راست لشگر انتخاب کرد، حبیب بن مظاهر را برای سمت چپ لشگر، و پرچم را به دست برادرش عباس سپرد؛ خیمه‌ها را در پشت سر سپاه قرار داد و فرمان داد اطراف خیمه‌ها را که پیش از آن خندق کنده بودند، پر از هیزم و چوب نمایند و از بیم آن‌که دشمن از پشت سر به آنها یورش نبرد، آنها را آتش زدند.

منابع:

  • ارشاد مفید، ج 2، ص 98.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 9534