امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 62 سوره انعام


«ثم ردوا الی الله مولیهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین.»
«سپس (تمام بندگان) به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز می‌گردند، بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است.»

امام صادق علیه‌السلام فرمود:
مروان‌بن حکم وارد مدینه شد و بر تخت نشست. یکی از غلامان امام حسین علیه‌السلام آن‌جا بود. مروان گفت:
« به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز می‌گردند بدانید که حکم مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است.»

امام حسین علیه‌السلام به غلامش فرمود:
مروان هنگام ورود چه گفت؟ غلام گفت: بر تخت نشست و این آیه را خواند: «به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز می‌گردند...» غلام گفت:
امام حسین علیه‌السلام فرمود:
آری بخدا من و دوستانم به بهشت باز می‌گردیم و او و دوستانش به سوی آتش.


تعداد بازدید ها: 5952