امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 21 قصص


«فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین.»
«پس، از آن شهر خارج شد در حالیکه ترسان و مراقب بود. (در آن حال) گفت: پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخش.»

شیخ مفید رحمه‌الله‌علیه گوید:
چون امام حسین علیه‌السلام به سوی مکه حرکت کرد این آیه را می‌خواند:
پس از آن خارج شد در حالیکه ترسان و مراقب بود. (در آن حال) گفت: پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخش.
و در راه اصلی به سپری کردن مسیر پرداخت. خانواده‌اش بدو گفتند: اگر صلاح بدانی از این راه کناربگیر، همانطور که فرزند زبیر چنین کرد تا (دشمنان) به تو دسترسی پیدا نکنند.
فرمود:
نه، بخدا از آن کناره نمی‌گیرم تا خدا آنچه حکم فرمود، بگذراند.
چون حسین علیه‌السلام داخل مکه شد و زمان ورودش روز جمعه سوم شعبان بود این آیه را تلاوت نمود:
و چون متوجه مدین شد گفت: شاید پروردگارم مرا به راه راست هدایت نماید.

تعداد بازدید ها: 10716