امام حسین در قرآن - الرحمن :19-22، تین : 1از ابوذر درباره قول خدای عزوجل: « مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » آمده است که:
« بحرین » علی و فاطمه (سلام الله علیها) هستند و « لؤلؤ و مرجان » حسن و حسین (علیهما السلام).
چه کسی همانند این چهار تن؛ علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) سراغ دارد؟ آنها را جز مؤمن دوست نمی دارد و جز کافر با آنان دشمنی نمی کند پس با حب اهل بیت مؤمن باشید و با دشمن و بغض اهل بیت کافر نشوید که به آتش افکنده می شوید.
نکته: مضمون این روایت نیز از امام صادق علیه السلام آمده است.

ابن دواج می گوید: از امام صادق شنیدم که درباره آیه شریفه: « والتٌین و الزٌیتون » می فرمود: « تین » حسن است و « زیتون » حسین صلوات الله علیهما است.

منابع:

  • بحار الانوار، ج 24، ص 105، حدیث 3 - کنز جوامع الفوائد، ص 393.
  • بحار الانوار، ج 24، ص 98، حدیث 4و5 - کنز جوامع الفوائد، ص 366.
  • سوره الرحمن، آیات 19 ـ 22
  • سوره تین، آیه 1.

مراجعه شود به:

امام حسین در قرآن


تعداد بازدید ها: 9656