اقدامات امام حسن مجتبی علیه السلام پس از بیعت مردم


امام حسن علیه السلام بلافاصله پس از بیعت مردم با او، اقدام به نصب فرمانداران جدید یا ابقاء فرمانداران سابق که از طرف پدرش منصوب شده بودند، و نیز تجهیز لشگر برای جنگ با معاویه پرداخت. عبدالله بن عباس را به امارت بصره گماشت و لشگری را به سر کردگی عبدالله بن عباس و قیس بن سعد بن عباده و فرزندش سعید بن قیس آماده‌ی حرکت به‌سوی معاویه کرد.

علت عجله امام در فرستادن لشگری به سوی معاویه اجرای مقصد پدر بود زیرا امام علی علیه السلام چند روز پیش از شهادت، لشگری را آماده حرکت به سوی معاویه کرده بود ولی به علت سرپیچی کوفیان از پیوستن به لشگر، قبل از تکمیل لشگر، به دست ابن ملجم به شهادت رسیده بود.
اقدام بعدی امام حسن علیه السلام نیز قصاص ابن ملجم بود که با یک ضربه شمشیر او را از پا در آورد.

مراجعه شود به:
اقدامات امام حسن مجتبی علیه السلام پس از آغاز خلافت


تعداد بازدید ها: 10055