اعمال حاکمان پیش از ظهور امام زمان علیه السلام


امام صادق علیه السلام فرمود:« در آخر الزمان، پادشاهان غذای مردم را احتکار می کنند و خائنان را امین خود می گیرند. حاکمان و متصدیان امور، از فاسقان و کسانی که از خدا ترس ندارند، رشوه می گیرند و آزادشان می‌گذارند تا هر چه می‌خواهند، بکنند.»
و در روایت دیگری فرمود:« پیش از ظهور مهدی علیه السلام، مسئولان جامعه در امر قضاوت رشوه می گیرند.»

منابع:

  • بحارالانوار 52/260 حدیث 147
  • بحارالانوار 52/260 حدیث147
  • بحارالانوار 52/257 حدیث 147
  • بحارالانوار 52/212 حدیث 61

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5308