استعداد پایان ناپذیر سنت


در اخبار و احاديثي كه شيعه و سني روايت كرده اند ما به مضاميني برخورد مي كنيم كه پيغمبر اكرمصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مخصوصاً تاكيد مي كند و مي فرمايد: جمله و مضاميني كه از من مي شنويد ضبط كنيد و براي بعدي ها نقل بكنيد، بسا كه شما نقل مي كنيد به اندازه ي آنها نفهميد آنها از شما بهتر بفهمند.
پيغمبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: خداوند خرم كند آن بنده اي را كه سخن مرا بشنود و آن را ضبط كند. پيغمبر اكرم مخصوصا تاكيد مي كرد كه هر چه را كه از من مي شنويد بنويسيد : اكتبو علي. در بحار الانوار اخبار بسياري نقل مي كند از رسول اكرم كه مي فرمود : چيزهايي كه از من مي شنويد بنويسيد .
مردم عرب مردمي بودند جاهل و بي سواد، نويسنده در ميانشان كم بود و همين تشويق هاي بني اكرم منشا 2 چيز شد يك اينكه مردم را در وادي علم و سواد انداخت و ديگر اينكه از صدر اسلام، هم قرآن و احاديث نبوي در كتاب ها ثبت و ضبط شد . بازار رسول اكرم است: اعطيت جوامع الكم . به من سخنان جامع اعطا شده است . مي خواهد بيان كند كه يكي از موهبت هاي بزرگي كه از طرف پروردگار به من اعطا شده است كلمات جامعه است . پيامبر مي فرمايند : جمله ها مي توانم گويم كه در عين اختصار و كوتاهي سراسر زندگي بشر را فرا گيرد . جمله هايي از پيغمبر رسيده است كه مورد آن جمله ها مورد بسيار كوچكي بوده و پيغمبر مي توانسته است همان مورد را بيان كند ولي يك اصل كلي در آن مورد ذكر كرده ، اصلي كه براي هميشه زنده بماند.


تعداد بازدید ها: 4885