اسانس کاسیا


اسانس کاسیا
Cassia oil


از برگ و جوانه های این درخت Cinnamomum cassia نیز مانند دارچین سیلان، بر اثر تقطیر با بخار آب، اسانسی به نام اسانس کاسیا تهیه می شود. که پس از تصفیه از طریق تقطیر مجدد، به صورت مایعی به رنگ مایل به زرد یا مایل به قهوه ای در می آید. بوی معطر و مخصوص و طعم پوست درخت را می دهد. اگر در مجاورت هوا قرار گیرد، رنگ تیره پیدا می کند و غلظت آن زیاد می شود.اسانس کاسیاه در اسیداستیک گلاسیال و الکل محلول است. وزن مخصوص آن بین 44./1 و 63./1 است از اسانس کاسیا برای معطر ساختن طعم بعضی از اغذیه استفاده به عمل می آید.


تعداد بازدید ها: 10947