اسانس سالویون


اسانس سالویون
Essanse de salvion


برگ گیاه salvia officinalis دارای اسانس، تانن و یک ماده تلخ است. اسانس آن که معمولاً ازنوع وحشی گیاه تهیه می گردد، مایعی به رنگ زرد یا زرد مایل به سبز و دارای بوی مخصوص است. وزن مخصوص آن نیز درگرمای 15 درجه بین 911/. و 925/. می باشد. این اسانس که در 1 تا 2 قسمت الکل 80 درجه حل می شود، دارای معادل 50 درصد از نوعی ستن به نام تویون Thuyone است که به اسامی سال ویول salviol سال ویون Salvion و سال وون salvon نیز نامیده شده مشابه تاناستون tanaceton تشخیص داده شده بعلاوه این اسانس دارای پینن، سینئول و بورنئول راست و چپ می باشد. اسانس مذکور باید در شیشه های کاملاً مسدود به حالت مملو در جای سرد و دور از نور نگهداری می شود. از این اسانس جهت معطر ساختن بعضی اغذیه استفاده بعمل می آید.


تعداد بازدید ها: 6122